ข่าวล่าสุด   |  วันนี้   วันเสาร์ที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการรายงานตัว ภาคต้น ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2565

กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต
The request form to attend the presentation of the Innovative Thesis Award, Fiscal Year 2022
Environmental and Water Resources
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  •  อบรมครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  •  กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565
2022 Online UCMSR Summer Program - Preserving the Maritime Cultural Heritage

2022 Online UCMSR Summer Program - Preserving the Maritime Cultural Heritage ระหว่างวันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2565

  •  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 18 มิถุนายน 2565
English Proficiency Examination
Graduation Schedule Academic Year 2021

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นปี การศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

  •  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิถุนายน 2565
Faculty of Engineering, Mahidol University (Semester 1/2022)
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 หลักสูตร

โครงการ Global Trainee Program

ส่งหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่
E-mail: duangnapa.sutthisaranun@nefab.com

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563-2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Soft Skills

การเรียนรู้ พัฒนา เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21

  •  สอบถามเพิ่มเติม งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ Line : @610punyj
MU Postgraduate Alumni can now learn Coursera courses

MU Postgraduate Alumni can now learn Coursera courses for FREE OF CHARGE!

  •  For more information : softskillsgradmu@gmail.com
ปฏิทินกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝึกงาน / สมัครงาน

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าสู่ระบบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล