สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้แล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

นักศึกษาปัจจุบัน

กำหนดสอบ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน อื่นๆที่น่าสนใจ