ข่าวล่าสุด   |  วันนี้   วันพุธที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2564
Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ (สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์)

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “พันธุ์กล้า บัณฑิตศึกษา ม.มหิดล” (MU GRAD SEEDLING PROJECT 2021)

  •   สามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2565

  •  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 25 มิถุนายน 2565
Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

CMB-Mahidol Postgraduate Scholarship Program for Myanmar Scholars (For the 2022 Academic Year)

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การตรวจสุขภาพร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย รอบที่ 3/2564

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะกายภาพบำบัด

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ฝึกงาน / สมัครงาน

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลอื่นๆ

Image Description

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล