ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับผลคะแนนทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าศึกษา ที่จะใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ในการยื่นสมัครเข้าศึกษา ขอให้ดำเนินการดังนี้

1.

ติดต่อศูนย์สอบเพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดส่งผลสอบโดยตรงมายังศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดสำหรับการจัดส่งผลสอบ

Image Description
2.

ลงทะเบียนประวัติยื่นผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS หรือ MU ELT ได้ที่นี่

Image Description

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่