ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับผลคะแนนทดสอบ TOEFL-iBT และ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา ที่จะใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT และ IELTS ในการยื่นสมัครเข้าศึกษา ขอให้ดำเนินการดังนี้

1.

ติดต่อศูนย์สอบเพื่อให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดส่งผลสอบโดยตรงมายังศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดสำหรับการจัดส่งผลสอบ

  • TOEFL iBT ระบุรหัสสถาบันที่รับผลสอบ ดังนี้
    Institution Code : C530
  • IELTS ระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ดังนี้
    งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
    Email : gradlc@mahidol.ac.th
2.

ลงทะเบียนประวัติยื่นผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT และ IELTS ได้ที่นี่

Image Description