นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนสิงหาคม 2564

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การฝึกหนักสลับเบา: ผลการพักฟื้นฟูสภาพร่างกายแบบโรลออน-โรลออฟ ต่อขีดความสามารถทางแอโรบิกและแอนแอโรบิกในนักกีฬาฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียด
2 การระบุหากลไกการดื้อยาต่อการยับยั้งไซคลินดีเพนเดนท์ไคเนส 4/6 ในมะเร็งท่อน้ำดี รายละเอียด
3 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มระดับความเห็นอกเห็นใจในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ได้หรือไม่? รายละเอียด
4 ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 UNRAVELLING FACTORS LIMITING THE CATALYTIC CAPABILITY OF FLAVIN-DEPENDENT HALOGENASES THROUGH MECHANISTIC AND STRUCTURAL INVESTIGATIONS [ZOOM Meeting No: 982 5048 5947 Password: 521470] รายละเอียด
2 การไพโรไลซิสร่วมระหว่างทะลายปาล์มเปล่ากับกลีเซอรอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริดถ่านกัมมันต์กับซีโอไลท์เพื่อการผลิตสารเคมีฐานชีวภาพ รายละเอียด
3 การศึกษาความผันแปรของระบบมรสุมเอเชียในช่วงโฮโลซีนของประเทศไทย: ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม รายละเอียด
4 การศึกษาหน้าที่ของ RNA helicase DDX5 และ DDX17 ในกระบวนการการเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์ประสาทของเซลล์ต้นกำเนิดแบบพลูริโพเทนต์มนุษย์ [ZOOM Meeting No: 928 2939 2899 Password : 965824] รายละเอียด
5 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์จากทองแดงและไคโตซานโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลใช้สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบแอลคิลเอรีน [ZOOM] รายละเอียด
6 ต้นแบบของระบบการซื้อขายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 DECISION MAKING IN CONTRACT SIGNING RISK ASSESSMENT IN INTELLECTUAL PROPERTY TRADING ENTERTAINMENT AND MEDIA INDUSTRY รายละเอียด
2 การปฏิรูปประเทศไทย: ศาสนา, การเมือง และการศึกษา รายละเอียด
3 การพัฒนารูปแบบการจัดบริการส่งเสริมอาชีพแบบร่วมผลิตให้กับคนพิการประเภทออทิสติก รายละเอียด