นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนธันวาคม 2566

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 ASSESSING THE POTENTIAL MEDICAL CANNABIS LEGALISATION IN INDONESIA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF REGULATORY FRAMEWORKS IN THAILAND AND ISRAEL รายละเอียด
2 การวิเคราะห์ลำดับเบสของยีนที่แสดงออกในระดับ mRNA (transcriptome) ในผู้ป่วยมะเร็งไตชนิด clear cell รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 IMPROVEMENT OF DRINKING WATER IN THE LOWLANDS OF NEPAL BY REMOVAL OF ARSENIC AND E. COLI: A CASE STUDY FROM CHANDRANAGAR RM OF SARLAHI, NEPAL รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 รูปแบบเครือข่ายระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลโรคติดเชื้อในประเทศไทย รายละเอียด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่