นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนเมษายน 2567

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 COMPARISON OF FOUR DIFFERENT DENTAL IMPLANT REMOVAL TECHNIQUES IN TERMS OF THE WEIGHT AND VOLUME OF BONE LOSS รายละเอียด
2 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF SPRAY-DRIED WOLFFIA GLOBOSA DRIED EXTRACT รายละเอียด
3 การเตรียมและคุณลักษณะออร์แกโนเจลครีมชีสสำหรับกลุ่มอาการเมแทบอลิก รายละเอียด
4 การศึกษาต้นทุนตลอดชีวิตของการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย รายละเอียด
5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรโพรงอากาศในระหว่างกระบวนการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอต่อคุณภาพแผนการรักษาที่บำบัดด้วยรังสีแบบปรับความเข้มด้วยเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเรโซแนนซ์แม่เหล็ก รายละเอียด
6 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสเด็งกี ไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสซิกา ในผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการคล้ายโรคเด็งกีในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 ANALYZING THE INTERACTION BETWEEN ZIKA VIRUS E PROTEIN AND PHOSPHOGLUCOMUTASE 1 รายละเอียด
2 CAROTENOIDS FORTIFICATION IN EGGS USING POULTRY FEED CONTAINING METABOLICALLY ENGINEERED BAKER'S YEAST EXTRACT รายละเอียด
3 IDENTIFICATION OF A NEW EMERGING DENSOVIRUS PATHOGEN IN GIANT FRESHWATER PRAWN Macrobrachium rosenbergii AND THE DEVELOPMENT OF THE SPECIFIC DIAGNOSTIC TOOLS รายละเอียด
4 THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DOS PREVENTION ON QUIC INITIAL HANDSHAKE รายละเอียด
5 การใช้ Box-Behnken design และวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองเพื่อให้ได้สารสกัดจากผักกูดที่อุดมไปด้วยสารยับยั้งเอนไซม์สร้างเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อระบบประสาท, เบต้าซีครีเตส-1 รายละเอียด
6 การพัฒนาวิธีการเติมหมู่ฟังก์ชันแบบมีเรจิโอเคมีอย่างจำเพาะเจาะจงของสารประกอบเฮเทอโรไซเคิลวงห้าเหลี่ยมและสารประกอบกลุ่มออกาโนซัลเฟอร์ รายละเอียด
7 การวิเคราะห์อันตรายจากการดื้อยาของเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำนม กรณีศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รายละเอียด
8 การศึกษาเปรียบเทียบการก่อกลายพันธุ์ของผักคะน้าที่ปลูกแบบทั่วไปและอินทรีย์: การศึกษาเบื้องต้นในจังหวัดนครปฐม รายละเอียด
9 ภาวะสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจในหนูเมาส์เบต้าธาลัสซีเมีย รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 A STUDY OF A BUSINESS PLAN: HIGH-END SOY MILK SHOP รายละเอียด
2 A STUDY OF A BUSINESS PLAN: A CASE STUDY OF ALPHA CHARM: AI-POWERED CUSTOMIZED STYLING MEN'S APPAREL E-COMMERCE PLATFORM รายละเอียด
3 A STUDY OF A BUSINESS PLAN: A CASE STUDY OF FEMALE ORGANIC SHIRT COOLING SPRAY รายละเอียด
4 A STUDY OF A BUSINESS PLAN: A CASE STUDY OF SMART WHEELCHAIR IN THAILAND FOR ELDERLY PEOPLE รายละเอียด
5 A STUDY OF A BUSINESS PLAN: A CASE STUDY OF THE EXPANSION OF ADVERTISING BUSINESS IN THE RESTAURANT INDUSTRY รายละเอียด
6 A STUDY OF BUSINESS PLAN: EMPOWERING 3D PRINTING ACCESSIBILITY FOR ALL รายละเอียด
7 BUSINESS PLAN FOR AN OFFLINE SECOND-HAND HEADPHONE STORE IN WUHAN UNIVERSITY TOWN รายละเอียด
8 THE BUSINESS PLAN OF UPCYCLED FERTILIZER FROM COFFEE GROUND WASTE รายละเอียด
9 บทบาทความเชื่อโลกเป็นธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม รายละเอียด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่