นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

  เดือนตุลาคม 2565

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 DEVELOPMENT OF QUANTITATIVE REAL TIME RT-PCR FOR CHIKUNGUNYA VIRUS DETECTION IN CLINICAL SAMPLES รายละเอียด
2 การเข้าถึงการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรองจากผู้ให้บริการในประชากรสำคัญ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รายละเอียด
3 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับครูในการป้องกันการข่มเหงรังแกในเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รายละเอียด
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การเดิน การทรงตัว แรงบีบมือ และการหกล้มในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและร่องรอยการใช้น้ำของนาข้าวอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน รายละเอียด
2 การปรากฎและการกระจายตัวของไมโครพลาสติกในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
3 การพัฒนาเกมการศึกษาเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์เชิงสุขภาพของพืชอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย รายละเอียด

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การศึกษาความต้องการจำเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียด

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล