ผู้สนใจเข้าศึกษา รายชื่อผู้ที่รายงานตัว และ ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ การรายงานตัว

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่