ผู้สนใจเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ สถานที่สอบข้อเขียน

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และ สถานที่สอบข้อเขียน สำหรับ รอบที่ 2