ผู้สนใจเข้าศึกษา แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ

แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ

ลำดับ แบบฟอร์ม ภาษาไทย English คู่มือ
1 การขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์การสละสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ สละสิทธิ์ออนไลน์ - คู่มือการใช้งาน
2 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ภาษาไทย -
3 Statement of Purpose - English
4 รน. 19 คำร้องทั่วไป ภาษาไทย English
5 คำร้องขอเทียบคุณวุฒิ - สำหรับผู้สำเร็การศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ภาษาไทย -

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่