ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น

ประธานและอาจารย์หลักสูตร

สำหรับประธานและอาจารย์หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

ท่านสามารถ "ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านได้เข้าอบรมโครงการให้ความรู้ฯ" ได้ที่นี่

เข้าสู่ระบบ
Image Description
เจ้าหน้าที่หลักสูตร (Intranet)

สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร

ท่านสามารถ "ตรวจสอบข้อมูลประธานหลักสูตร/อาจารย์หลักสูตร" ได้ที่นี่

Grad MIS Login
อาจารย์

ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

 

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล