นักศึกษาปัจจุบัน สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย


แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ แบบฟอร์ม Thai English
1 แบบฟอร์มขอยื่นผลผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  New Thai English
2 ใบคำร้องทั่วไป (บฑ.19) Thai English

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่