ปฏิทินกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานรับนักศึกษา และ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132 (วันและเวลาราชการ)
Email : gradthai@mahidol.ac.th

สมัครเรียน or Line official

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล