ข่าวล่าสุด   |  วันนี้   วันเสาร์ที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2565
MU Postgrad Online Active Recruitment 2022
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

MU Postgrad Online Active Recruitment 2022 Online Interview (via Zoom) : 19 and 26 February 2022

  •  Application deadline (extended) : 4 February 2022
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2565

  •  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 25 มิถุนายน 2565
Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ (คณะทันตแพทยศาสตร์)

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 130 / 307 หรือ Line : @610punyj
 

การเรียนรู้ พัฒนา เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและมีความสุข

Image Description
Image Description
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132
 

CMB-Mahidol Postgraduate Scholarship Program for Myanmar Scholars (For the 2022 Academic Year)

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะกายภาพบำบัด

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

รายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไป (MAP-C) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานรับนักศึกษา และ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132 (วันและเวลาราชการ)
Email : gradthai@mahidol.ac.th

สมัครเรียน or Line official

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล