ข่าวล่าสุด   |  วันนี้   วันอังคารที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการรายงานตัว ภาคต้น ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่รายงานตัวและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปีการศึกษา 2565

SIIM501 IMMUNOLOGY 2 Credit
SIIM617 ADVANCED FLOW CYTOMETRY 2 Credit
SIIM626 BASIC FLOW CYTOMETRY 2 Credit
Environmental and Water Resources
ENAT 504 หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENLS 516 : การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสาร และการสร้างและสลายในเมือง เพื่อการจัดการเมืองน่าอยู่
ENTM 634 : Holistic Resources Inventory and Environmental Survey
ENTM 603 : เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ENTM 601 : การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
ENTM 603 : เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
Faculty of Engineering, Mahidol University (Semester 1/2022)
Immunology
Immunology
Image Description
Image Description
Graduation Schedule Academic Year 2021

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นปี การศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

  •  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิถุนายน 2565
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3 หลักสูตร...

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

Image Description
Master of Science in Health Science Education (International Program)

เปิดรับสมัคร ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

  •   ตารางการรับสมัคร รอบที่ 1: ม.ค.-เม.ย. 2022
Image Description

การเรียนรู้ พัฒนา เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและมีความสุข

ปฏิทินกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานรับนักศึกษา และ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
0 2441 4125 ต่อ 110-115 / 131-132 (วันและเวลาราชการ)
Email : gradthai@mahidol.ac.th

สมัครเรียน or Line official

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล