กำหนดการสำเร็จการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม