สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association

มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Image Description

Alumni Stories

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

Mahidol University Alumni alumni go on to do some amazing things. These pages celebrate the huge variety of careers, achievements and stories within our alumni community, and provide a space for recent graduates and more experienced alumni alike to reflect on their education and career journeys since graduating from the University.

Badri Thapa Aung Myint Kitti Kongtuk Thanakrit Niumhom 4+
Graduate Success Stories
All alumni stories
Discover their stories

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่