กำหนดการสำเร็จการศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 และ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม