ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น   |  วันนี้   วันเสาร์ที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2565
The request form to attend the presentation of the Innovative Thesis Award, Fiscal Year 2022
การจองรายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคฤดูร้อน
Image Description
กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  •  กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565
Infographic Recipe เพื่อสรรค์สร้างการนำเสนอผลงาน

วิดีโอย้อนหลังและเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “Infographic Recipe เพื่อสรรค์สร้างการนำเสนอผลงาน”

Image Description

บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพใจ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Google From

  •  ลงทะเบียน และส่งเรื่องที่จะขอรับคำปรึกษาของท่าน
Image Description

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและคอร์สต่าง ๆ ผ่านระบบ Linkedin Learning ได้ฟรี!

  •  สมัครลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้งาน MU X
Image Description

การนำผลการเข้าร่วมกิจกรรม Linkedin มาขอเทียบเคียง Soft Skills สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งาน MU X Linkedin Learning

  •  สมัครลงทะเบียน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝึกงาน / สมัครงาน

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าสู่ระบบ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล