บริการใหม่

Image Description บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพใจ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Google From
  • ลงทะเบียน และส่งเรื่องที่จะขอรับคำปรึกษาของท่าน
  • รับ e-mail เพื่อยืนยันการนัดหมาย
Image Description นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและคอร์สต่าง ๆ ผ่านระบบ Linkedin Learning ได้ฟรี! ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าใช้งาน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา LINE Official: @451pslqw

ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น

ฝึกงาน / สมัครงาน

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


เข้าสู่ระบบ

International Communities

Please keep in touch with your fellow citizen, and share your experience and social life in Mahidol University.

Join Now