บริการใหม่

Image Description

บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพใจ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพใจ แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Google From

  • ลงทะเบียน และส่งเรื่องที่จะขอรับคำปรึกษาของท่าน
  • รับ e-mail เพื่อยืนยันการนัดหมาย
Image Description

ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
คุณสุภาพร นพเก้า : 08 6752 4389 / คุณลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล : 08 1269 6526

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เรื่องเด่น

International Communities

Please keep in touch with your fellow citizen, and share your experience and social life in Mahidol University.

Join Now