ผู้สนใจเข้าศึกษา ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้สนใจเข้าศึกษา ( สัญชาติไทย )

สมัครเรียน

ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 600-605
อีเมล : เจษฎาภรณ์ jessadaporn.vir@mahidol.ac.th / อภิชาติ abhichart.sri@mahidol.ac.th