ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น

ข่าว / กิจกรรมเด่น

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชมกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ SDGsกิจกรรมอื่นๆ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่