นักศึกษาปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

การแปลงไฟล์เอกสารเป็น PDF

 • ขั้นตอนที่ 1

  Image description

  เปิดเอกสารที่ต้องการจะแปลงด้วย Microsoft Word ตามขั้นตอนปกติ

  เลือกคำสั่ง File > Print เช่นเดียวกับกรณีสั่งพิมพ์เอกสารทั่วไป

 • ขั้นตอนที่ 2

  Image description

  เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์จากเดิมที่ท่านใช้อยู่เป็น Adobe PDF หรือชื่ออื่นๆ ที่สื่อความหมายถึงความเป็น PDF หรือ Acrobat ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Adobe Acrobat ที่เราเลือกใช้ เมื่อเลือกเครื่องพิมพ์แล้วให้กำหนดว่าจะ แปลงเอกสารทุกหน้าในไฟล์นี้ หรือแปลงเฉพาะบางหน้าเหมือนกับที่ปฏิบัติตอนสั่งพิมพ์เอกสารตามปกติ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK ได้เลย

 • ขั้นตอนที่ 3

  Image description

  โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอให้เรา Save File ให้ทำการกำหนดชื่อไฟล์เอกสาร PDF และเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึก ปกติแล้วชื่อเอกสาร PDF จะถูกตั้งเหมือนกับเอกสารต้นฉบับเดิม เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Save

 • ขั้นตอนที่ 4

  Image description

  หลังจากเสร็จขั้นตอนสักครู่ โปรแกรม Adobe Acrobat จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ และแสดงผลหน้าเอกสารที่แปลงเป็น PDF เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เราตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับเอกสารต้นฉบับ เป็นการสิ้นสุดขั้นตอน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่