นักศึกษาปัจจุบัน บทคัดย่องานวิจัย กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
นักศึกษาปัจจุบัน

Student Service System

บทคัดย่องานวิจัย : กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

INTERNATIONAL COLLEGE

ภาพนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
  • BLOXX NOISE SOLUTION [ 2562 ]

    AUTHOR: ATICHA BOONYARANGKUL

    ADVISOR: Lecturer Dr. Dissatat Prasertsakul