แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักวิจัย ม.มหิดล

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ภาษาไทย English
1 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาไทย English

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่