พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม  สมัครร่วมกิจกรรม
  •  
  • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

วิดีโออบรม

Soft Skills

Writing a Reflection : TH For Student FGS

Watch Now
Soft Skills

Writing a Reflection : EN For instructor FGS

Watch Now
Soft Skills

Writing a Reflection : EN For Student FGS

Watch Now
Soft Skills

Writing a Reflection : TH For instructor FGS

Watch Now
Soft Skills

How to Write a Research Proposal

Watch Now
Soft Skills

Academic Writing for Publication (Part 1)

Watch Now
Soft Skills

Academic Writing for Publication (Part 2)

Watch Now
Soft Skills

Brand Ambassador 2017 (Part 1)

Watch Now
Soft Skills

Brand Ambassador 2017 (Part 2)

Watch Now
Soft Skills

Brand Ambassador 2017 (Part 3)

Watch Now
Soft Skills

FGS Lecture Series Organisational Transformation Private Sector Perspectives

Watch Now
Soft Skills

Digital Literacy Thailand 4.0 (Part 1)

Watch Now
Soft Skills

Digital Literacy Thailand 4.0 (Part 2)

Watch Now
Soft Skills

เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)

Watch Now
Soft Skills

เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์)

Watch Now
Soft Skills

โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด

Watch Now
Soft Skills

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

Watch Now
Soft Skills

การช่วยกู้ชีพเบื้องต้น (CPR&AED)

Watch Now
Soft Skills

การพัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพ

Watch Now
Soft Skills

เสริมทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Social Presentation

Watch Now