สมัครร่วมกิจกรรม


กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว


ลำดับ กิจกรรม ทักษะที่ได้รับ วันที่จัดกิจกรรม จำนวนรับสมัคร จำนวนผูู้สมัคร ผู้เข้าร่วม จำนวนเวลา (ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์) สถานะ
1 อยู่แบบไทย  Online  ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
วันพุธที่ 4  สิงหาคม 2564เปิดตลอดทั้งปี 60  คน 23 คน ออนไลน์
24 ชม.
ปิดรับสมัคร
2 รู้เขารู้เรา เครียดแค่ไหน..เอาอยู่  ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills)
วันพฤหัสบดีที่ 5  สิงหาคม 2564 40  คน 31 คน ปิดรับสมัคร