ข่าว / กิจกรรมเด่น

กลับมาอีกครั้ง! ตามที่มีเสียงเรียกร้องจำนวนมาก กับคอร์สเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตัวเอง


ส่งต่อคอร์สดีดี...ให้ทุกคนตามไปเรียน Free Course Online Coursera

เพิ่ม Skills ง่ายๆ บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Coursera ฟรี !!!

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Coursera เปิดแพลตฟอร์ม เพื่อการศึกษาเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยและองค์กร ชั้นนำระดับโลก...

ครอบคลุมเนื้อหา soft skills ทั้ง 6 ด้านที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครและเข้าเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป "ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน"


สนใจสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 0 2441 4125 ต่อ 307
อีเมล : hcdfgsmu@gmail.com
Line official งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
Line official งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล