บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับผู้แทนจาก Universitas Hamzanwadi ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ Dr. Muhammad Halqi, M.Pd และ Mr. Irwan Rahadi ผู้แทนจาก Universitas Hamzanwadi ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ สำนักคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่