บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Hasanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ในการนี้ Dr. Aung Win Tun ได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล และรายละเอียดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นได้เจรจาความร่วมมือในอนาคต เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา, Co-Degree Program, Soft Skills Exchange ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่