บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่