ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับผู้แทนจาก Kebangsaan University, Universiti Sultan Zainal Abdin และ Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้แทนจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตร งานรับนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยผู้แทนจาก Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sultan Zainal Abdin และ Universiti Malaysia Pahang โดยวัตถุประสงค์ในการเยือนบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อมูลด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่