บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เนื่องในวันครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งสถาบันฯ ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบริจาคเงินสนับสนุนการดูแลรักษาเรือนไทยด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่