บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการให้ความรู้ เรื่อง "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง "บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ" ในศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและวิธีการดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง โดยมี ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และมี อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาด้านการวางระบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ/ อาจารย์พิเศษ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการนี้มีผู้เข้าร่วม 83 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่