บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Webinar EP. 3: "Thai Class for Beginners" โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

On 20 November 2021, the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, arranged the Webinar EP. 3: "Thai Class for Beginners", via Zoom Application. The class was delivered by Dr. Yingyot Kanchina, a lecturer from the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University. This one-day class has been arranged for international students who want to learn the basic Thai language. Students have learned basic conversation, pronunciation, spelling, etc. The class was participated by 40 international students.

Watch the recorded video https://bit.ly/Webinar_EP3

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่