บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Online Active Recruitment and Online Interview 2021 (ครั้งที่ 2) รอบที่ 1

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Online Active Recruitment and Online Interview 2021 (ครั้งที่ 2) รอบที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting App กิจกรรมครั้งนี้มีหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวน 7 คณะ ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีชาวต่างชาติสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่