บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานประกาศผลรางวัล โครงการ "Multimedia Creation Idea and Contest" ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประกาศผลรางวัล "Multimedia Creation Idea and Contest" ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "Change yourself for our university : เปลี่ยนตัวเองเพื่อมหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ซึ่งดำเนินการโดย องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมปณิธานความดี Talk-show "ทำดีให้น้องดู" โดย จาด้า อินโตร์เร วิดีโอเสวนา "แรงบันดาลใจแห่งความดี" และมินิคอนเสิร์ต โดย ก้องเกียรติ ทาวงศ์ ( ก้อง AF9) และ ทัศนัย กิตติรุ่งสุวรรณ ( เต๋า The voice) ต่อด้วยการประกาศผลและมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล


Special reward ได้แก่

The best inspiration award

ผลงาน : น้ำใจเพื่อคนอื่น
จากทีม Snapping
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

The best film editing

ผลงาน : Overwrite
จากทีม Soi 8 PM
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Media and Communication วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

The best university image

ผลงาน : It's time to change.
จากทีม สามารถภาพยนต์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล


The winner & popular vote ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : Overwrite
จากทีม Soi 8 PM
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Media and Communication วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : น้ำใจเพื่อคนอื่น
จากทีม Snapping
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงาน : It's time to change.
จากทีม สามารถภาพยนต์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

รางวัล Popular Vote

ผลงาน : It's time to change.
จากทีม สามารถภาพยนต์
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ในการนี้ ผศ.ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ ผศ.สมศรี ดาวฉาย ในนามของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย, และสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลพร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ดร.วโรดม ศิริสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตรายการ และ คุณนพวรรธน์ อภิภัสร์เดชากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานด้านการผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไอพีเอ็ม และ อาจารย์นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัล โครงการการประกวดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล, มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล และ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่