บุคคลทั่วไป ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Welcoming day 2018

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Welcoming day 2018 บัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ" เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะต่างสถาบัน และรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติผ่านกิจกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และเล่มเกมเพื่อรับของที่ระลึก ทั้งนี้มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความรัก ความอบอุ่น

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่