อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Fireside Chat - Study Options in Postgraduate Studies at Mahidol University

On 26 March 2022, the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, organized the event: Fireside Chat - Study Options in Postgraduate Studies at Mahidol University via Zoom Meeting. This event aimed to provide Myanmar, Indonesian, and Nepalese prospective students the detailed information regarding the multiple tracks for completion of the degree offered by the Faculty of Graduate Studies - Regular track, MAP-C, and Microcredentials. The information was directly shared from current Mahidol University Myanmar, Indonesian, and Nepalese students. In addition, Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, also attended this event and warmly responded to inquiries from participants who are interested in studying at Mahidol University.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล