อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "ปรับใจให้เป็นสุขในการเรียนการทำงานยุคโควิด" โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "ปรับใจให้เป็นสุขในการเรียนการทำงานยุคโควิด" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Application โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง และ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้แนะนำเทคนิคในการปรับใจเพื่อให้นักศึกษานำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงาน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรม 90 คน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “บริการปรึกษาด้านสุขภาพใจแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่นี่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล