อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม เรื่อง Constructing Computational Thinking with Coding โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง Constructing Computational Thinking with Coding รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย และอาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม จุดประสงค์ของโครงการอบรมในครั้งนี้คือ การเพิ่มพูน Soft Skills ด้าน Digital Literacy เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเขียน Code ผ่านเว็บไซต์ Code.org อีกทั้งได้ฝึกการคิด วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่