อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานฯ บัณฑิตวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยมหิดล (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลการดำเนินงาน และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล