อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานมหิดลวิชาการ "เปิดบ้านมหิดล" ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดงาน มหิดลวิชาการ "เปิดบ้านมหิดล" ประจำปี 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม Re-Skill Up-Skill and Add-Skill for the 21st Century แนะนำให้ข้อมูลการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มทักษะชีวิต และกิจกรรมดอกไม้กระดาษ "พับง่ายๆ ใครๆก็ทำได้" วิทยากรโดย คุณคำรณ ไพศาลพัฒนกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล