อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย บัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน CARE EXPO Thailand 2019 : "งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์"

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน CARE EXPO Thailand 2019 : International Trade Exhibition for Quality Senior Lifestyle "งานแฟร์เพื่อคนที่คุณแคร์" ณ อาคาร EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ แสดงนวัตกรรม พร้อมตอบข้อซักถามด้านการศึกษา และการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน คณะพยาบาลศาสตร์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย "ยืด กลมกลิ้ง ยิ่งมีพลัง" และแนะนำหลักสูตร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา การทดสอบเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย โดยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis และกิจกรรม Exercise as Medicine คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงนวัตกรรม ระบบการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์: วิลแชร์ควบคุมด้วยคลื่นสมอง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขั้นรุนแรง คณะกายภาพบำบัด การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง เก๋ายังฟิต สถาบันโภชนาการ สูงวัยกินอย่างไรให้สมดุลฯ โปรตีนกับผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 31 สิงหาคม การสัมมนา หัวข้อ "ขยับกายให้สมวัย" โดย ดร.ชลชัย อานามนารถ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา และหัวข้อ "Active Aging" โดย ดร.กภ.นันทินี นวลนิ่ม คณะกายภาพบำบัด ต่อด้วยการแสดงขับร้องวงประสานเสียง ศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย "Salaya Tiny Young Chorus" โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร. ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานโครงการผู้อำนวยการเพลง และวาทยากร ในโอกาสนี้ คุณชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์) ได้มอบของที่ระลึกแด่ ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสสนับสนุนการจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

ในวันที่ 31 สิงหาคม การสัมมนา หัวข้อ "ขยับกายให้สมวัย" โดย ดร.ชลชัย อานามนารถ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และหัวข้อ "Active Aging" โดย ดร.กภ.นันทินี นวลนิ่ม คณะกายภาพบำบัด ต่อด้วยการแสดงขับร้องวงประสานเสียง ศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย "Salaya Tiny Young Chorus" โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร. ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานโครงการผู้อำนวยการเพลง และวาทยากร ในโอกาสนี้ คุณชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์) ได้มอบของที่ระลึกแด่ ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสสนับสนุนการจัดงาน CARE EXPO Thailand 2019

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล