อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ต่างชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (Postgraduate Students Orientation Academic Year 2019)

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ต่างชาติ) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 (Postgraduate Students Orientation Academic Year 2019) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดงานฯ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้แนะแนวและแจ้งรายละเอียดด้านการศึกษา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ได้กล่าวแนะแนวทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา แนะนำสวัสดิการ /สิทธิผลประโยชน์ต่างๆ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมของนักศึกษาต่างชาติ ต่อด้วยการบรรยายเติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย ทีมสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 และเคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล