อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ นำโดย ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในโครงการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดปุรณาวาส จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) ถวายสังฆทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่