อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในปีนี้มีผู้สนใจและลงทะเบียนเพื่อขอบริจาคโลหิตทั้งหมด 320 คน และได้รับโลหิตที่บริจาคจำนวน 200 ถุง และในงานจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้แก่

  1. ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. คุณวินัย ฐิตรัตนาภรณ์ (ร้านอาหารคุณวินัย)
  3. คุณวุฒิเลิศ มีประถม (ร้านปังเว้ย...เฮ้ย)
  4. คุณดวงดาว นิยมทรัพย์ (น้ำพริกแม่ศรี)
  5. คุณนพวรรณ เตชเมธีกุล (ร้านลูกส้ม)
  6. คุณคมสัน นาคประชา (ร้าน iPage)
  7. ผู้จัดการบริษัท เพ็นคอมพ์ จำกัด
  8. คุณชลียา กัญพัฒนพร ตัวแทนประกันชีวิต AIA

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่