อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

วันที่ 9 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ประเทศเมียนมา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ สถาบันและวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยศาสนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมในครั้งนี้

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล