อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลศาลายา โดยมี นายณัฐวัฒน์ ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เก้าอี้ดนตรี โยนบอล สอยดาวลุ้นโชค ซึ่งได้รับรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ตำบลศาลายาได้ร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล