อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการ International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมี ผศ. ดร. ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน หัวข้อการประชุม ดังนี้

  • Immunogold Cytochemistry in Neuroscience By Professor Dr. Med. Ole Petter Ottersen, M.D., Ph.D.

  • Dystrophin associated protein complex and cell polarity in CNS By Dr. Mahmood Amiry-Moghaddam, M.D., Ph.D.

  • Microscopic Study of Alzheimer's Disease: Abnormal amyloid drainage in the brain, implications for Alzheimer's disease By Professor Dr. Reidun Torp, M.Sc., Ph.D.

ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน หัวข้อการประชุม ดังนี้

  • Neuromyelitis Optica (NMO) By Assistant Professor Dr. Panitha Jindahra, M.D., Ph.D.,

  • Capacity building for health By Professor Dr. Med. Ole Petter Ottersen, M.D., Ph.D.

  • Parkinson's disease: A possible role of the aquaglyceroporin AQP9 in Parkinson's disease By Dr. Mahmood Amiry-Moghaddam, M.D., Ph.D.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล