อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย" วิทยากรโดย คุณนฤดล คงทน นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) งานพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในโครงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานประจำ นำไปสู่การทำงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงผลักดัน ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ต่อยอดองค์ความรู้ จากการแบ่งปัน ไปสู่การพัฒนางานวิจัย R2R เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเองในอนาคต

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล