บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์


Image Description
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


Image Description
ภัททิยา ภาคีแพทย์

นักวิชาการศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่