ผู้สนใจเข้าศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่