ผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร (รอบปกติ)

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567แสดง / ซ่อน ตัวเลือกเพิ่มเติม

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่