ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น ข่าวระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้!! กับการชำระเงินง่ายๆ ด้วย QR Payment

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบ QR Payment เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ และลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น.... สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ฟรีทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม...

Image Description

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่