ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

On-site Active Recruitment 2023 in Jakarta, Indonesia

On 11 February 2023, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, held an event: On-site Active Recruitment 2023 at Hotel Ciputra, Jakarta, Indonesia. The event was led by, Professor Dr. Patcharee Letrit, M.D., Dean of Faculty of Graduate Studies, followed by Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, and staff from Faculty of Graduate Studies

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล