ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา) และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร) ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานภายในอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล