ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

Webinar: Essential Skills for the Future of Work

On 8 October 2022, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, in partnership with Coursera, organized a webinar on the topic "Essential Skills for the Future of Work", via Zoom. In this regard, Asst. Prof. Dr. Chusak Okascharoen, M.D., Deputy Dean for Digital Education, honourably delivered a welcome statement to the participants. The webinar was led by the guest speaker from Coursera, Ms. Jasmine Seah, Customer Success Manager, APAC, to share information about skills needed for today's industry and essential skills to build up to stay in demand. In addition, Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, also attended this webinar and responded to the questions from the participants.

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่