ผู้สนใจเข้าศึกษา ข่าว / กิจกรรมเด่น กิจกรรมภายในบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม เรื่อง “สร้าง Infographic ให้โดนใจด้วย Canva”

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “สร้าง Infographic ให้โดนใจด้วย Canva” (ภายใต้โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 3 “สืบสานปณิธานพระราชบิดา”) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมี อาจารย์ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media) ด้านการสอนศิลปะบำบัดและผลิตสื่อมัลติมีเดีย บริษัท Panta Creation Thailand จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับครูกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล จำนวน 8 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้มีครูกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑลเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล